Huawei P20
Cenovo dostupne pre zanietenych hracov

.
 

Objekt Server chyba ASP 0177 : 800401f3'

Metoda Server.CreateObject se nezdaøila.

/incmain.asp, line 375

800401f3