INFOLINKA0850 100 200

(9:00-18:00)

0
0,00

Košík

  Kontakty na oddelenia a ľudí

  Každý rast závisí od aktivity. Neexistuje vývoj, fyzický ani intelektuálny, ktorý by sa dal dosiahnuť bez úsilia a úsilie znamená prácu. Vďaka poctivej práci a dlhodobého progresívneho odborného rastu, ktorý nás posúva neustále ďalej sme v súčasnosti jednou z vlajkových lodí v oblasti predaja a služieb informačných technológií.

  Zákaznícke centrum

  Prioritnou činnosťou oddelenia je aktívna komunikácia so zákazníkmi. Spracováva objednávky a úzko komunikuje s logistickým centrom. Poskytuje informácie o stave a spracovaní objednávok.
   

  +421 850 100 200
  obchod@datacomp.sk  

  Fakla Róbert
  vedúci oddelenia

  Obchodné oddelenie

  Predstavuje najnovšie trendy a inovácie v oblasti IT. Vytvára cenové ponuky a odborne konzultuje. Poskytuje poradenstvo pre výbere produktov.

  +421 55 285 0 856
  obchod@datacomp.sk  

  Vladimír Janiga 
  vedúci oddelenia

  Miroslav Lizoň
  obchodný zástupca
  +421 918 455 878 (Po - Pia, 9 - 17 hod.)

  Miloš Grobár
  obchodný zástupca
  +421 905 111 368 (Po - Pia, 9 - 17 hod.)

  Produktové oddelenie

  Vytvára, aktualizuje a spravuje databázu informácii o všetkých produktoch. Úlohou oddelenia je vytvoriť čo najväčší prehľad o produktoch a produktových skupinách. Vyradiť neaktuálne alebo často reklamované produkty a zaradiť tie najnovšie. Pomáha nájsť odpovede k otázkam o jednotlivých produktoch.

  +421 850 100 200
  produkty@datacomp.sk

  Mikulička Miloš, Mgr.
  vedúci oddelenia

  Reklamačné oddelenie

  Je jedným z najdôležitejších oddelení a slúži na prijímanie záručných opráv formou reklamačného konania. Cieľom celého tímu, je zabezpečiť pre zákazníka vybavenie reklamácie rýchlejšie ako je zákonnom stanovená lehota. Reklamačný technici analyzujú a reportujú na dodávateľov a servisné spoločnosti opakované príčiny z reklamačných konaní čím sa snažia tovar s vyššou chybovosťou vyraďovať z obchodnej siete.

  +421 55 7 983 114
  reklamacie@datacomp.sk

  Richard Dzugas
  vedúci oddelenia

  Servisné oddelenie

  Servisné oddelenie prijíma na diagnostiku a opravu zariadenia po záručnej dobe v rámci celého predajného portfólia nášho predaja.

  Košice
  +421 55 2 850 992
  servis@datacomp.sk

  Antolík Štefan, Ing., PhD., ​MBA
  vedúci oddelenia

  Logistické oddelenie

  Oddelenie zodpovedá za plánovanie výdaja logistického centra. Vedie administratívu skladu a kontroluje dodacie listy. Koordinuje dopravu a tvorí harmonogram nasadzovania a využívania dopravných a manipulačných prostriedkov. Pripravuje a kontroluje plnenie plánov prepravy.

  +421 55 2 850 869
  logistika@datacomp.sk

  Votýpka Viliam
  vedúci oddelenia

  Ekonomické oddelenie

  Zodpovednosť oddelenia spočíva v kompletnom zabezpečení agendy rozpočtu, účtovníctva, pokladničných operácií a miezd. Vedie zároveň centrálnu evidenciu pohľadávok, záväzkov a úhrad v účtovníctve. Zodpovedá za uchovávanie všetkých dokladov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ich archiváciu. Rieši a realizuje zložitú právnu agendu po odbornej, organizačnej a administratívnej stránke.

  +421 55 7 983 111
  ekonom@datacomp.sk

  Čerevik Miroslav, Ing.
  vedúci oddelenia

  Marketingové oddelenie

  Marketingové oddelenie je zodpovedné za obchodnú politiku vychádzajúcu z ekonomických požiadaviek širokej, odbornej a obchodnej verejnosti. Určuje marketingové stratégie v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti a jej úspechu na trhu. Rovnako zodpovedá za budovanie korporačnej identity, reklamnú a mediálnu komunikáciu. Pripravuje, realizuje a vyhodnocuje projekty zamerané na propagáciu obchodných činností a dobrého mena spoločnosti a jej partnerov.

  +421 905 075 853
  marketing@datacomp.sk

  Emil Lehoťák
  vedúci oddelenia

  Projektové oddelenie

  Náplňou práce je definovať základné parametre a ciele projektov zameraných na služby v oblasti budovania informačných infraštruktúr. Plánuje, realizuje a vykonáva dohľad nad jednotlivými projektami. Zabezpečuje dodatočný servis, reklamácie a doplnkové služby zákazníkov.

  +421 55 2 850 854
  projekty@datacomp.sk

  Peniak Vladimír, Ing.
  vedúci oddelenia

  Vrcholový manažment

  Koordinuje, riadi a kontroluje všetky materiálne, finančné a technické zdroje spoločnosti. Zodpovedá za implementáciu stratégie. Vedie rokovania s kľúčovými obchodnými partnermi a vykonáva negociáciu podmienok spolupráce. Vypracováva strednodobé a dlhodobé plánovanie. Riadi finančné hospodárstvo a zabezpečuje rentabilitu jednotlivých činností spoločnosti.

  +421 55 2 850 999
  vedenie@datacomp.sk

  Hakulin Martin, Ing.
  konateľ
   

  Kontakty na ľudí

  Priamy emailový kontakt je v tvare priezvisko.meno@datacomp.sk (bez diakritiky, spojené bodkou).
   
  Notebooky