Predĺženie záruky a poistenie tovaru

V spolupráci s Allianz Assistance poskytujeme predĺženie záruky a poistenie aj pre prípad poškodenia a odcudzenia tovaru pre súkromné osoby. Predĺžte si záruku a vyriešte vaše obavy zo servisných nákladov aj po uplynutí zákonnej záruky.

Predĺženie záruky

Elektrické spotrebiče iste plánujete užívať aj po uplynutí 2-ročnej zákonnej záruky, kedy pravdepodobnosť výskytu porúch na spotrebičoch výrazne rastie. Opravy sú dnes drahou záležitosťou a u väčších spotrebičov zaplatíte už za príjazd opravára a úvodnú diagnostiku porúch.

Zakúpením predĺženej záruky o 1 až 3 roky si môžete predĺžiť zákonnú záručnú dobu. Predĺžená záruka začína platiť nasledujúci deň po skončení zákonnej záruky a vzťahuje sa na poruchy, ktoré dovtedy kryla zákonná záruka. Predĺženú záruku je možné zakúpiť pre súkromnú osobu aj pre firmu.

Záručnú dobu si môžete predĺžiť pri kúpe televízora, monitora, vybranej audio a video techniky, notebookov a tabletov, veľkých kuchynských spotrebičov a ďalších vybraných výrobkov.

Možné varianty predĺženia záruky:
 • predĺženie záruky o 1 rok
 • predĺženie záruky o 2 roky
 • predĺženie záruky o 3 roky
Predĺžená záruka chráni vašu investíciu do tovaru aj po uplynutí záručnej doby a rozširuje štandardnú 2 ročnú záruku poskytovanú výrobcom až na 5 rokov.

Kľúčové vlastnosti predĺženej záruky

 • chráni prístroj v porovnateľnom rozsahu ako zákonná záruka výrobcu
 • plynulo nadväzuje na zákonnú záruku
 • možnosť predĺženia záruky o 12, 24 alebo 36 mesiacov
 • nulová spoluúčasť, nič nedoplácate
 • hodnotu plnenia neznižujeme o amortizáciu, náklady hradíme až do výšky obstarávacej ceny
 • zaplatíme za vás náklady na opravu
 • v prípade neopraviteľnosti výrobku za vás zaplatíme náklady na nový prístroj porovnateľných parametrov

Prevod poistenia

Ak sa rozhodnete spotrebič predať ešte pred vypršaním záruky, je možné poistenie jednoducho previesť na nového majiteľa. Navýšite tak hodnotu zariadení pre následný predaj.

Cena predĺženej záruky a poistenia

Cena predĺženej záruky závisí od predlžovaného obdobia a hodnoty tovaru. Presná cena za predĺženie záruky alebo poistenie sa zobrazuje priamo pri produkte v internetovom obchode Datacomp.sk, alebo po pridaní produktu do nákupného košíka.
 

Poistenie pre prípad náhodného poškodenia a odcudzenia (Záruka PLUS)

Ochráňte svoje zariadenie až na 2 roky pre prípad poškodenia a odcudzenia (Záruka PLUS) ochráni zákazníka pred nečakanými výdavkami spojenými s poškodením alebo stratou (v dôsledku lúpeže či vlámania) nového výrobku po dobu jedného roka od nákupu. Poistenie je možné zakúpiť pre súkromnú osobu aj pre firmu.
 

Kľúčové vlastnosti

 • kryje prípady náhodného poškodenia prístroja a jeho odcudzenia
 • platí ihneď po zakúpení prístroja
 • k dispozícii vo variantoch na 1 alebo 2 roky
 • zaplatíme za Vás náklady na opravu (až do výšky obstarávacej ceny prístroja)
 • v prípade, že je prístroj neopraviteľný či odcudzený, za Vás zaplatíme náklady na nový prístroj s porovnateľnými parametrami (až do výšky obstarávacej ceny toho pôvodného)

Zakúpením výrobku získava klient služby, ktoré ho chránia po dobu:
 • 12 mesiacov od nákupu v prípade  odcudzenia výrobku v dôsledku lúpeže alebo vlámania
 • 24 mesiacov od nákupu v prípade náhodného poškodenia výrobku (napr. následkom nárazu či pádu, pôsobením vlhkosti alebo vody)
Na službu Poistenie pre prípad poškodenia a odcudzenia (Záruka PLUS) sa vzťahuje spoluúčasť  klienta  iba 15% z výšky plnenia v prvom roku a 25% v druhom roku.


Čo Vám poistenie ochráni
 • poškodenia výrobku následkom pádu alebo nárazu
 • vniknutie kvapaliny do elektronických častí
 • mechanické poškodenie (aj deťmi a zvieratami)
 • poškodenia úderom blesku či prepätím v sieti
 • lúpež za použitia alebo hrozby násilia
 • Krádež násilným vlámaním do uzavretého priestoru

Čo Vám poistenie neochráni

 • úmyselné poškodenie výrobku
 • kozmetické chyby, ktoré nemajú vplyv na funkciu
 • Odcudzenie výrobku, ktorý bol voľne odložený
 • Odcudzenie z auta, ak bol zvonku vidieť
 • Odcudzenie, ktoré nebolo nahlásene Polícii SR

Jednoduché hlásenie škody

V prípade, že sa v priebehu PNPO dôjde k náhodnému poškodeniu alebo odcudzeniu zariadenia, oznámite to jednoducho použitím QR kódu na zmluve (údaje sa automaticky načítajú do webového formulára), vyplnením formulára na www.hlaseniskod.sk alebo telefonicky na čísle +421 252 450 039.

Oprava alebo výmena za nový

Ak je poškodené zariadenie neopraviteľné, dostanete na výber z výrobkov rovnakých alebo porovnateľných parametrov a zariadenie Vám bude vymenené za úplne nové. V prípade, že si ako náhradu vyberiete výrobok s vyššou obstarávacou hodnotou, doplatíte rozdiel medzi poistným limitom a cenou nového výrobku.

Všetko zariadime za Vás

Opravený, prípadne vymenený výrobok dopravíme až k Vám domov. Náklady za opravu či za nový výrobok platí poisťovňa priamo výrobcovi či servisu. Vašou úlohou je zariadenie iba prijať.

100% záruka vrátenia peňazí

V prípade, že prídete o výrobok v zákonnej záruke (vrátením, výmenou či úplným zničením výrobku), stačí túto skutočnosť nahlásiť poisťovni a tá Vám vráti nespotrebovanú časť poistného späť.
 

Poistenie mobilných telefónov

Poistenie mobilného telefónu sa vzťahuje na jeho neúmyselné poškodenie, odcudzenie a zneužitie v prípade odcudzenia. Poistenie si môžete dojednať pri kúpe výrobku priamo u predajcu, alebo online v internetovom obchode Datacomp.sk. V prípade poistnej udalosti má zákazník nárok na opravu prístroja v servise či nový výrobok. Poistenie je možné zakúpiť pre súkromnú osobu aj pre firmu.

Poistné plnenie je zákazníkovi hradené do výšky časovej ceny výrobku. Poisťovňa uhradí náklady na opravu výrobku (vrátane náhradných súčiastok) a jeho doručenie zo servisu späť k zákazníkovi. V prípade nového výrobku poisťovňa uhradí náklady na nový prístroj a jeho doručenie zákazníkovi.

Zákazník hradí náklady na dopravu poškodeného prístroja do servisu a nízku spoluúčasť pri prevzatí výrobku vo výške 10% z poistného plnenia.

Kľúčové vlastnosti

 • kryje prípady náhodného poškodenia či odcudzenia.
 • platí ihneď po zakúpení prístroja
 • zahŕňa ochranu proti zneužitiu dát či volacieho času
 • kryje rozbitie displeja či dotykové časti následkom pádu

Nízka spoluúčasť a amortizácia

Hodnota mobilných zariadení, podobne ako väčšiny ostatnej elektroniky, po nákupe rapídne každý mesiac klesá. V rámci PMZ však od nás - v prípade odcudzenia alebo poškodenia Vášho zariadenia - aj po dvoch rokoch získate viac ako polovicu jeho pôvodnej hodnoty, a to pri spoluúčasti iba 10%.  

Oprava alebo výmena za nový

Ak je zariadenie neopraviteľné, dostanete na výber z výrobkov rovnakých alebo porovnateľných parametrov a zariadení Vám bude vymenený za úplne nové. V prípade, že si ako náhradu vyberiete výrobok s vyššou obstarávacou hodnotou, doplatíte rozdiel medzi poistným limitom a cenou nového výrobku.

100% záruka vrátenia peňazí

V prípade, že prídete o výrobok v zákonnej záruke (vrátením, výmenou či úplným zničením výrobku), stačí túto skutočnosť nahlásiť poisťovni, a tá Vám vráti nespotrebovanú časť poistného späť.

Čo Vám poistenie ochráni

 • vniknutie kvapaliny do elektronických častí
 • mechanické poškodenie (aj deťmi a zvieratami)
 • lúpež za použitia alebo hrozby násilia
 • krádež násilným vlámaním do uzavretého priestoru
 • pád
 • prasknutý displej

Zneužitie mobilného telefónu

Poisťovňa hradí náklady vzniknuté v čase po odcudzení, súvisiace s hovormi a stiahnutými dátami, vrátane nákladov na blokáciu SIM karty, do limitu 130 EUR.

Čo Vám poistenie neochráni

 • úmyselné poškodenie výrobku
 • kozmetické vady, ktoré nemajú vplyv na funkciu
 • odcudzenie výrobku, ktorý bol voľne odložený
 • odcudzenie z auta, ak bol zvonku vidieť
 • odcudzenie, ktoré nebolo nahlásene Polícii SR

Poistenie mobil TOP je možné objednať na 12 alebo 24 mesiacov. V prípade odcudzenia alebo zneužitia je platnosť poistenia vždy iba 12 mesiacov.

Jednoduché hlásenie škody

V prípade, že v priebehu poistenia dôjde k náhodnému poškodeniu alebo odcudzeniu prístroja, oznámite to jednoducho použitím QR kódu na zmluve (údaje sa automaticky načítajú do webového formulára), vyplnením formulára na www.hlaseniskod.sk alebo telefonicky na čísle +421 252 450 039.
 
Chcem nahlásiť škodovú udalosť
 

Najčastejšie otázky k predĺženej záruke a poisteniu

Ako je možné zakúpiť predĺženú záruku alebo poistenie ?
Záruku alebo poistenie je možné kúpiť priamo na predajni pri kúpe tovaru alebo aj online v internetovom obchode Datacomp.sk. Požadovaný typ záruky, alebo poistenia je možne vybrať priamo v nákupnom košíku pod tovarom.

Je možné dokúpiť predĺženú záruku alebo poistenie aj po kúpe tovaru ?
Áno, záruku alebo poistenie je možné dokúpiť aj do 14 dní od zakúpenia tovaru. V prípade záujmu o dokúpenie záruky alebo poistenia kontaktujte náš zákaznícky servis obchod@datacomp.sk. Do požiadavky je potrebné uviesť model zakúpeného tovaru a číslo faktúry.

Ako je možné odstúpiť od poistenia ?
V prípade vrátenia tovaru je možné odstúpiť od nespotrebovaného poistného na základe zaslania nižšie uvedenej vyplnenej žiadosti na mail obchod@datacomp.sk alebo žiadosť osobne doručiť na prevádzku. Je možné zakúpiť predĺženú záruku alebo poistenie aj pre firmu ?
Áno, predĺženú záruku alebo poistenie je možné zakúpiť pre súkromnú osobu aj pre firmu.

Ako postupovať v prípade poruchy produktu ?
V prípade poruchy počas platnosti predĺženej záruky kontaktujte naše servisné stredisko alebo priamo  online partnerskú poistnú spoločnosť Allianz Assistance, ktorá sa postará o riešenie poistnej udalosti.

Informácie o poisťovateľovi

Poisťovňa AWP P&C Česká republika – odštepný závod je poisťovateľom tohto produktu. Asistenčná spoločnosť AWP Solutions ČR a SR, s.r.o. je sprostredkovateľ služieb poisťovateľa, vybavuje pre poisťovňu likvidačné služby a prevádzku asistenčného centra. Logo Allianz Assistance bolo použité s vedomím AWP P & C SE, so sídlom 93400 Saint Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francúzska republika, ktorá je jeho vlastníkom.

Súvisiace dokumenty

 
 

Naposledy navštívené

 
 
 
 

 

 
    Kód Názov produktu Vaša cena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porovnať - 0 ks
 
 

 

 

 

  Kód Názov produktu Vaša cena    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infolinka 0850 100 200 (9:00-18:00)
 
 
 
Košík
0 €
0 ks
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • 5
  predajní
 • 20 rokov
  20 rokov
  na trhu
 • 200 000 objednávok ročne
  200 000
  objednávok ročne
 • 70 000 položiek skladom
  70 000
  položiek skladom
 
© 2000 - 2021, Datacomp s.r.o.
Datacomp s.r.o. je autorizovaný partner svetových výrobcov počítačov a spotrebnej elektroniky. Ochrana osobných údajov a cookies. Technické riešenie © 2022 CyberSoft s.r.o.
Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s používaním cookies.  
Notebooky